УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият документ представлява общите условия за ползване на платформата за електронна търговия kyose.bg, които уреждат правилата за използването й, както и регулират отношенията на сключване на договори за покупко-продажба между „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ“ ООД, наричано по-долу Търговец/Доставчик от една страна, и потребителите/клиентите на платформата kyose.bg от друга.

Уебсайт/интернет сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Платформата/електронен магазин – www.kyose.bg е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, администриран от „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ“ ООД, посредством който Търговецът предлага стоки/продукти. Екипът на kyose.bg се стреми да предложи на своите клиенти възможно най-доброто обслужване, но не може да гарантира, че сайтът ще бъде в непрекъсната техническа изправност поради причини, независещи от администратора. В случай на повреда или ограничен достъп е необходимо клиентите да уведомят на следния електронен адрес: hello@kyose.bg и ще бъде направено всичко необходимо да се отстрани повредата бързо.

Търговец е „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ“ ООД е със седалище гр. Тетевен, кв. Пладнището № 53, и офис в град София, ж. к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру” № 29 /Мини мол Люлин/ ЕИК 205174843, предоставящо информацията, стоките/продуктите предмет на тези условия за ползване, посредством администрирания от нето интернет сайт https://www.kyose.bg.

Клиент/Потребител е всяко физическо на или над 18 г., което използва сайта, включително го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Потребителски профил е част от уеб сайта – формирана от и-мейл адрес и парола, която позволява на Потребителя да изпрати поръчка и съдържа информация за  направените поръчки/абонаменти от Потребителя. Потребителския профил е достъпен след задължителна регистрация чрез въвеждане на данни за регистрация, комуникация и фактуриране.

Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от  сайта, изискващи идентификация на потребителя.

Възможност да направят поръчка в онлайн магазина www.kyose.bg имат само  регистрираните потребители. Поръчките направени след 17:00 ч. се обработват на следващия ден. Поръчките направени в събота и неделя се обработват в понеделник. Всички поръчки направени по време на официални празници се обработват през първия работен ден след празниците.

Потвърждение на поръчката

Поръчката се счита за приета и потвърдена след като плащането е извършено. Търговецът уведомява потребителя чрез и-мейл, че поръчаният продукт е потвърден и обработен, а транзакцията завършена. За тази цел, при попълването на формуляра за поръчката, потребителят е длъжен да предостави валиден и-мейл адрес. Ако по някаква причина избраният продукт е изчерпан Търговецът си запазва правото да откаже поръчката и да възстанови на Потребителя платената от него сума

 

Стока/Продукт по смисъла на настоящите Общи условия може да е :

– всеки предмет на договора за покупко-продажба от предлаган от Търговеца чрез платформата.

Наличност на продуктите

Поради динамиката на продажбите е възможно някои продукти, фигуриращи на сайта като налични, към момента на приемане на поръчката да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат доставени. Търговецът не гарантира за наличността на продуктите на сайта www.kyose.bg. В случай, че поръчаният продукт не е наличен, търговецът има задължението да уведоми потребителя по телефона, или чрез имейл.

Цена на продуктите

Всички цени на сайта www.kyose.bg са в български левове. Цените на продуктите са с включен ДДС и са крайни. В цените на продуктите на сайта са включени разходите за доставка, когато това е изрично упоменато. Крайната цена обхваща продуктите съобразно избрания от Потребителя абонамент (едномесечна, двумесечна или тримесечна доставка). Търговецът си запазва правото да променя цените на продуктите и абонаментите по всяко време и не осигурява ценова защита или възстановявания в случай на промоции или намаления на цените на по-късен етап.

Плащането се извършва он-лайн, на уеб сайта www.kyose.bg посредством кредитна/дебитна карта или PaylPal – система за сигурни плащания.

 

Доставката на поръчан чрез сайта www.kyose.bg продукт се извършва чрез куриерската фирма до посочения от потребителя адрес, или офис на куриерската фирма. Срокът за доставка е от три до пет работни дни след потвърждение на поръчката, освен ако поръчания продукт в момента не е наличен – в такъв случай срокът за доставка се договаря допълнително. При доставянето на пратката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката. В случай, че потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес, или не е потърсил пратката си в офиса на куриерската фирма в седем дневен срок от получаването, търговецът се освобождава от задължението да достави поръчаната стока.

Общите условия са задължителни за всички потребители на сайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право

Влез в клуба!

Абонирай се за нашия бюлетин, за да си сигурен, че няма да пропуснеш интересните ни статии, игри и промоции.